Top menu

1913

Arbejdspladsvurderingerne (APV) er måske det vigtigste redskab for at et stadig bedre arbejdsmiljø.

Alle virksomheder skal have en skriftlig vurdering af deres arbejdsmiljø. Ikke nok med det - på baggrund af vurderingen skal der laves en prioriteret handlingsplan til at løse de problemer, som vurderingen har afdækket. Tilsammen udgør vurdering og handlingsplan virksomhedens APV.

APV’en skal laves af virksomhedens ledelse sammen med sikkerhedsorganisationen og de ansatte.

Hver enkelt arbejdsopgave skal gennemgås med henblik på at se, om den udgør en sikkerhedsmæssig risiko, eller om den på længere sigt kan bringe sundheden i fare.

For hver enkelt arbejdsfunktion laves en liste over mulige problemer og irritationspunkter.

Listen gennemgås derefter i sikkerhedsorganisationen, og de enkelte punkter vurderes. Er der tale om noget, der er farligt her og nu? Er der noget, der kan rettes uden de store besværligheder? Eller er der problemer, som kræver nærmere undersøgelser og måske større investeringer, samtidig med at de ikke udgør en akut risiko.

Ud fra gennemgangen laves en egentlig handlingsplan, der opstiller, hvad der skal løses her og nu, og hvad der kan vente lidt. Hvem der har ansvaret for de enkelte opgaver, og hvornår de skal være løst.