Søgefelt

OK 2017

I 2017 skal Blik- og Rørarbejderforbundet forhandle en række nye overenskomster for medlemmerne. Bliv klogere forhandlingerne og følg dem her på siden.

De fleste medlemmer i Blik og Rørarbejderforbundet er omfattet af VVS-overenskomsten med TEKNIQ. Det første møde finder sted i januar 2017. 
 
Det er Blik og Rørarbejderforbundet forhandlingsudvalg, som sammen med repræsentant mødes med arbejdsgivernes repræsentanter fra TEKNIQ.
 
Vanen tro, så går forhandlingerne dog først rigtigt i gang, når aftalen på Industriens område mellem CO-industri og Dansk industri er forhandlet på plads. Det forventes at ske i starten af februar 2017. Blik- og Rørarbejderforbundet er også med i disse forhandlinger. Generelt er denne aftale retningsgivende for andre overenskomstområder f.eks. når det gælder lønniveau.
 
Hvis Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal når til enighed med Tekniq om en ny overenskomst, vil den blive sendt til urafstemning blandt medlemmerne. Det forventes at ville ske i april 2017. 
 
Hvis der ikke opnås enighed, som det skete i 2012 og 2014, så mødes parterne med forligsmanden, som udarbejder et mæglingsforslag, der sendes til urafstemning. 
 
Når der er indgået aftale om en ny overenskomst, og den er godkendt hos medlemmerne virker den tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2017.  Efterfølgende er det tid til lokale forhandlinger om løn og arbejdsforhold, som forhandles mellem tillidsrepræsentanten og virksomheden. 
 
Der skal også laves overenskomst med Arbejdsgiverne (tidligere DS Håndværk og Industri). Den aftale omfatter den næststørste gruppe i Blik- og Rørarbejderforbundet. Ligesom der skal indgås nye overenskomster med Dansk Byggeri, Skorstensfejerlauget og Blikkenslagerforeningen i Jylland. 
 
Der er mere end 500 overenskomster på LO-området, der skal forhandles i Danmark den kommende tid. 
 
Læs også analysen ”Forhandlingsspillet” her...
 
Vi vil løbende opdatere dig, så du kan følge udviklingen i forhandlingerne. Følg med her på siden. 
 
Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt