Top menu

2x2 uddannelse af tillidsrepræsentanter

1945

Nyvalgte tillidsrepræsentanter skal tilbydes et uddannelses- og samarbejdsprogram af 2 x 2 dages varighed. Tillidsmanden har ret til at deltage i et sådant forløb inden for de første 18 måneder af vedkommendes valgperiode.

Uddannelses- og samarbejdsforløbet vil indeholde emner, der kan styrke tillidsmandens viden om virksomhedernes udviklingsmæssige, produktionsmæssige, driftsøkonomiske og konkurrencemæssige vilkår og betydningen af et godt psykisk arbejdsmiljø, ligesom der skal fokuseres på vigtigheden af et gensidigt højt informationsniveau mellem de lokale parter.

  • Deltagelse er gratis
  • Arbejdstab, ferie- og SH-betaling udbetales efter gældende regler af arbejdsgiveren og arbejdsgiveren får derefter refunderet pengene.
  • Forbundet betaler rejseudgifter med billigste offentlige transportmiddel
  • Tilmelding foregår ved at kontakte kredsen

Se oversigt over 2x2 kurser under arrangementer

Kurserne er for nyvalgte tillidsrepræsentanter under VVS-overenskomsten - Tekniq

Download materiale 2x2 uddannelse af tillidsrepræsentanter